F11 Valve

Variant A som regel, men ikke alltid kommer på pre-facelift modeller

Variant B som regel, men ikke alltid kommer på facelift modeller

Det er enkleste å finne dette ut fysisk, ved å se på kontakten posisjonen på kompressor

VARIANT A er montert på siden av kompressor, men VARIANT B under kompressor - som vist på bilde.