Garanti

Oversikt over produkter og hva type dokumentasjon vi trenger for å godkjenne garanti innen garantiperiode: 

Alle hendelser sendes via e-post: esv@autoupgrade.no

Android Multimedia: 
1. Bestillingsnummer.
2. SN-nummer - denne finner du ved å trykke SettingsInfo.
3. Video / bilder av problemet / utfordring du har med din enhet. OBLIGATORISK
4. Beskriv problemet / utfordring du har med din enhet.

Dørhåndtak:
1. Bestillingsnummer
2. Video av problemet / utfordring du har med din enhet. OBLIGATORISK
3. Beskriv problemet / utfordring du har med din enhet

Luftbelger og andre tilbehør: 
1. Bestillingsnummer
2. Video av problemet / utfordring du har med din enhet. OBLIGATORISK
3. Beskriv problemet / utfordring du har med din enhet